vasastan.hittalagenhet-stockholm.se: Lägenhet på Torsgatan

Lägenhet på Torsgatan

Torsgatan börjar i söder vid Norra Bantorget och följer bangården norrut i nord-västlig riktning. Ungefär i höjd med Sabbatsbergs sjukhus svänger gatan norrut, korsar Sankt Eriksgatan och Sankt Eriksplan och slutar vid Torsplan i höjd med Norra Stationsgatan. Solnavägen utgör dess fortsättning i Solna kommun. Sitt nuvarande namn fick Torsgatan vid stora namnrevisionen 1885 och namnet låg under kategorin “den nordiska gudaläran”, där Tor var en av de främsta inom den nordiska gudasagan. Längs Torsgatan finns bland annat Bonnierhuset, PwC’s huvudkontor och Stockholm vattens administrationsbyggnad.

Mere i denne kategori: « Sveavägen Hamre »

Icon CO2 neutral website English transparent.png